vergoeding

Vergoeding en tarieven

Vergoeding
De kosten voor uw bezoek aan de diëtist krijgt u vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze betaalt voor u minimaal 3 uur dieetadvisering per jaar. Indien u aanvullend verzekerd bent zou het kunnen zijn dat u extra uren vergoed krijgt. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Indien uw vergoeding binnen een ketenzorgsysteem valt, zoals bij Diabetes Mellitus en soms ook bij COPD en hart een vaatziekten het geval is zijn er aparte afspraken gemaakt. Tot de leeftijd van 18 jaar en bij ketenzorg gaat de vergoeding niet van uw eigen risico af.

U kunt zowel met als zonder doorverwijzing van een arts komen (huisarts, specialist, tandarts).

De uren die vergoed worden bestaan uit zowel directe- als indirecte tijd. Dat wil zeggen, de uren die u bij de diëtist bent en het maken van het dieetadvies.

U kunt zelf bepalen hoe u de uren wilt indelen. Er zijn meerdere mogelijkheden. Dit bespreken we tijdens het eerste consult. De consultsoorten staan vermeld onder “werkwijze”.

Extra consulten, buiten de uren die door uw zorgverzekeraar vergoed worden, zijn voor eigen rekening.

Tarieven
De tarieven voor een bezoek aan de diëtist zijn landelijk vastgesteld. Ik hanteer het tarief dat met uw zorgverzekeraar afgesproken is.
Indien u begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt dan is het tarief daarvoor 69 euro per uur.

Voor een huisbezoek wordt een toeslag berekend. Ook dit krijgt u vergoed wanneer de arts dit vermeld op de verwijzing.

Een afspraak annuleren is tot 24 uur van te voren mogelijk. Daarna zijn er kosten aan verbonden die u niet kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.